Trang chính
Trang chủ Ảnh cộng đồng cũ
 Các thí sinh Hoa Hậu Việt Nam  
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Làm thầy thuốc lầm thì giết một người.
Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ.
Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước.
Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời.
Vương Dương Minh
 
Ảnh cộng đồng 13.03.2015 12:28
Người Việt Chemnitz vui Tết Ất Mùi. Ảnh: Minh Hải (3)

1425322677.nv


1425322678.nv


1425322679.nv


1425322680.nv


1425322681.nv


1425322682.nv


1425322683.nv


1425322684.nv


1425322685.nv


1425322686.nv


1425322687.nv


1425322688.nv


1425322689.nv


1425322690.nv


1425322691.nv


1425322692.nv


1425322693.nv


1425322694.nv


1425322695.nv


1425322696.nv

Thu nhỏ Albums | Danh sách albums
Trang chủ    ¤   Rss

Thời gian mở trang: 0.183 giây. Số lần truy cập CSDL: 8
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.