Thí sinh: Nguen Hoai Milena


Cuộc Thi Hoa Hậu Việt Nam Châu Âu 2009 - Gửi tin qua email
Tên bạn::

E-mail của bạn:

E-mail người nhận::