Danh sách trao quà tại các xã Hưng Lĩnh và Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Thứ ba - 08/11/2016 15:48
Như NguoiViet.de đã đưa tin, hôm qua 07.11, đoàn cứu trợ của kiều bào Đức đã trao quà cho đồng bào bị nạn ở các xã Hưng Lĩnh và Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Sau đây là danh sách cụ thể.
Danh sách trao quà tại các xã  Hưng Lĩnh và Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Tại điểm trao quà đầu tiên, hai xã Hưng Long và Hưng Lĩnh có 100 hộ gia đình được nhận quà cứu trợ. Mỗi phần quà là 1 triệu VNĐ.
 


HỘI CHỮ  THẬP ĐỎ VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
         
    Hưng Nguyên, ngày    07  tháng  11  năm 2016
         
DANH SÁCH PHÁT QUÀ
CHO HỘ GIA ĐÌNH BỊ NGẬP LỤT TẠI HUYỆN HƯNG NGUYÊN
DO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI ViỆT TẠI CHLB ĐỨC TÀI TRỢ
         
TT Họ và tên Địa chỉ Hoàn cảnh Ký nhận
01 Hoàng Thị Đức Xóm 7a - Xã Hưng Long Thiệt hại lớn trong bão lụt   
02 Nguyễn Thị Xuân Xóm 7a - Xã Hưng Long Hoàn cảnh đặc biệt kk  
03 Hoàng Nghĩa Liệu Xóm 7a - Xã Hưng Long Thiệt hại trong bão lũ   
04 Võ Văn Việt Xóm 7a - Xã Hưng Long Thiệt hại lớn trong bão lũ   
05 Hoàng Nghĩa Đào Xóm 7b- Xã Hưng Long Bệnh hiểm nghèo   
06 Nguyễn Thị Chiu Xóm 7b- Xã Hưng Long Gìa cả cô đơn   
07 Đàm Thị Minh Xóm 7b- Xã Hưng Long Bệnh tật   
08 Trịnh Thị Mười Xóm 7b- Xã Hưng Long Neo đơn tàn tật   
09 Hoàng Nghĩa Đệ Xóm 7b- Xã Hưng Long Thiệt hại lớn trong bão lũ   
10 Đặng Thị Cháu Xóm 8 - Xã Hưng Long Bệnh tật  
11 Nguyễn Văn Thắng Xóm 8 - Xã Hưng Long Thiệt hại lớn trong bão lũ   
12 Nguyễn Thị Hương Xóm 8 - Xã Hưng Long Tàn tật   
13 Nguyễn Thị Xuân Xóm 8 - Xã Hưng Long Mồ côi  
14 Nguyễn Thị Sâm Xóm 8 - Xã Hưng Long Thiệt hại lớn trong bão lũ   
15 Nguyễn Đình Dung Xóm 9a - Xã Hưng Long Bệnh hiểm nghèo   
16 Nguyễn Thị Tuất Xóm 9a - Xã Hưng Long Hoàn cảnh đặc biệt k khăn   
17 Nguyễn  Thanh  Minh Xóm 9a - Xã Hưng Long Bệnh hiểm nghèo   
18 Nguyễn Ngọc Tân Xóm 9a - Xã Hưng Long Thiệt hại lớn trong bão lũ   
19 Nguyễn Quốc Thông Xóm 9a - Xã Hưng Long Thiệt hại lớn hoa màu   
20 Nguyễn Thị Liên Xóm 9a - Xã Hưng Long Bệnh hiểm nghèo   
21 Nguyễn Văn Thọ Xóm 9b - Xã Hưng Long Hoàn cảnh đặc biệt kk  
22 Trần Văn Huy Xóm 9b - Xã Hưng Long Bệnh tâm thần   
23 Trần Kim Dung Xóm 9b - Xã Hưng Long Mồ côi cả cha cả mẹ    
24 Lê Xuân Đạt Xóm 9b - Xã Hưng Long Bệnh hiểm nghèo   
25 Nguyễn Thị Chuyên Xóm 9b - Xã Hưng Long Hoàn cảnh đặc biệt kk  
26 Nguyễn Thị Phú Xóm 9b - Xã Hưng Long Tàn tật   
27 Nguyễn Văn Cầu Xóm 10 - Xã Hưng Long Bệnh hiểm nghèo   
28 Nguyễn Thị Lam Xóm 10 - Xã Hưng Long Tàn tật  
29 Hồ Thị Thủy Xóm 10 - Xã Hưng Long Hoàn cảnh đặc biệt kk  
30 Nguyễn Văn Chương Xóm 10 - Xã Hưng Long Bệnh hiểm nghèo   
31 Nguyễn Thị Lịch Xóm 11a - Xã Hưng Long Hoàn cảnh đặc biệt kk  
32 Nguyễn Thị Thủy Xóm 11a - Xã Hưng Long Tàn tật  
33 Nguyễn Thị Quế Xóm 11a - Xã Hưng Long Bệnh đao  
34 Nguyễn Thị Hường Xóm 11a - Xã Hưng Long Tàn tật   
35 Hoàng Quang Cảnh Xóm 11b - Xã Hưng Long Bệnh hiểm nghèo   
36 Nguyễn Hồng Cu Xóm 11b - Xã Hưng Long Ôm đau bệnh tật   
37 Nguyễn Văn Hùng Xóm 11b - Xã Hưng Long Bệnh tâm thần  
38 Trần Thị Gíap Xóm 11b - Xã Hưng Long Bệnh nằm chổ  
39 Lê Thị Thanh Xóm 11b - Xã Hưng Long Tàn tật   
40 Hoàng Thị Kim Xóm 12 - Xã Hưng Long Thiệt hại lớn trong bão lũ   
41 Phạm Thị Hồng Xóm 12 - Xã Hưng Long Thiệt hại trong bão lũ   
42 Nguyễn Thị Loan Xóm 12 - Xã Hưng Long Hoàn cảnh kk  
43 Nguyễn Thị Thảo Xóm 12 - Xã Hưng Long Tàn tật  
44 Nguyễn Thị Liệu Xóm 12 - Xã Hưng Long Thiệt hại trong bão lũ   
45 Nguyễn Thị Luyến Xóm 12 - Xã Hưng Long Hộ nghèo đặc biệt kk  
46 Ngô Thị Ngại Xóm 12 - Xã Hưng Long Thiệt hại trong bão lũ   
47 Nguyễn Thị Nam Xóm 16 - Xã Hưng Long Bệnh tật   
48 Đinh Thị Bốn Xóm 16 - Xã Hưng Long Mẹ VNAH ốm đau   
49 Nguyễn Thị Xuân Xóm 16 - Xã Hưng Long Thiệt hại trong bão lũ   
50 Nguyễn Thành Lũy Xóm 16 - Xã Hưng Long Hoàn cảnh đặc biệt kk  
51 Võ Thị Thìn xóm 1a - xã Hưng Lĩnh Hộ khó khăn  
52 Nguyễn Văn Phượng xóm 1a - xã Hưng Lĩnh Tàn tật khó khăn  
53 Tạ Thị Lưu xóm 1a - xã Hưng Lĩnh Hộ khó khăn  
54 Tạ Thị Soa xóm 1a - xã Hưng Lĩnh Hộ khó khăn  
55 Nguyễn Văn Mạnh Xóm 2 - Xã Hưng Lĩnh Hộ khó khăn  
56 Ngô Bá Chươn Xóm 2 - Xã Hưng Lĩnh Tàn tật khó khăn  
57 Dương Văn Thu Xóm 3 - xã Hưng Lĩnh Cô đơn khó khăn  
58 Phạm Thị Thu Xóm 3 - xã Hưng Lĩnh Hộ nghèo khó khăn  
59 Hoàng Nghĩa Tiềm Xóm 1b - xã Hưng Lĩnh Hộ khó khăn  
60 Võ Công Sâm Xóm 1b - xã Hưng Lĩnh Hộ khó khăn   
61 Nguyễn Nhung Sâm Xóm 1b - xã Hưng Lĩnh Cô đơn khó khăn  
62 Lê Hải Đăng  Xóm 4a - Xã Hưng Lĩnh Cô đơn khó khăn  
63 Trần Thị Thương   Xóm 4a - Xã Hưng Lĩnh Tàn tật khó khăn  
64 Hoàng Thị Lý  Xóm 4a - Xã Hưng Lĩnh Hộ khó khăn  
65 Đinh Văn Đông Xóm 4b - Xã Hưng Lĩnh Cô đơn hộ nghèo  
66 Tạ Thị Nhỏ Xóm 4b - Xã Hưng Lĩnh Cô đơn hộ nghèo  
67 Trần Văn long Xóm 4b - Xã Hưng Lĩnh Tàn Tật khó khăn  
68 Hoàng Dần Quang Xóm 5b - xã Hưng Lĩnh Hộ nghèo khó khăn  
69 Dương Văn Thạch Xóm 5b - xã Hưng Lĩnh Tàn tật khó khăn  
70 Võ Thị Lâm Xóm 5b - xã Hưng Lĩnh Khó khăn cô đơn  
71 Trần Thị Đuyên Xóm 5b - xã Hưng Lĩnh ốm đau dài ngày  
72 Dương Thị Sâm Xóm 5a - Xã Hưng Lĩnh Hoàn cảnh khó khăn  
73 Hồ Thị Tám Xóm 5a - Xã Hưng Lĩnh Già cả cô đơn  
74 Phan Thị Diên Xóm 5a - Xã Hưng Lĩnh Già cả cô đơn  
75 Nguyễn Thị Hoe Xóm 5a - Xã Hưng Lĩnh Già cả cô đơn  
76 Nguyễn Thị Chắt Xóm 5a - Xã Hưng Lĩnh Hoàn cảnh khó khăn  
77 Đặng Thị Hường Xóm 5a - Xã Hưng Lĩnh ốm đau dài ngày  
78 Nguyễn Văn Hùng Xóm 6 - Xã Hưng Lĩnh Hộ nghèo khó khăn  
79 Lê Văn Thao Xóm 6 - Xã Hưng Lĩnh Bệnh hiểm nghèo  
80 Nguyễn Thị Liệu Xóm 6 - Xã Hưng Lĩnh Bệnh hiểm nghèo  
81 Lê Văn Khánh Xóm 6 - Xã Hưng Lĩnh Tàn tật khó khăn  
82 Hoàng Nghĩa Sỵ Xóm 6 - Xã Hưng Lĩnh Hoàn cảnh khó khăn  
83 Ngô Văn Khánh Xóm 7 - Xã Hưng Lĩnh Bệnh tâm thần  
84 Đặng Đình Lâm Xóm 7 - Xã Hưng Lĩnh Bệnh hiểm nghèo  
85 Hoàng Hùng Vỵ Xóm 7 - Xã Hưng Lĩnh Già cả khó khăn  
86 Trần Huy Hoàng Xóm 7 - Xã Hưng Lĩnh Mồ côi  
87 Nguyễn Văn Hiến Xóm 8 - Xã Hưng Lĩnh ốm đau dài ngày  
88 Võ Sâm Chắt Xóm 8 - Xã Hưng Lĩnh Hoàn cảnh khó khăn  
89 Đặng Đình Nuôi Xóm 8 - Xã Hưng Lĩnh Tàn tật  
90 Hồ Thị Nguyệt Xóm 8 - Xã Hưng Lĩnh Mồ côi  
91 Trần Lương Hải Xóm 8 - Xã Hưng Lĩnh Bệnh hiểm nghèo  
92 Nguyễn Văn Bính Xóm 8 - Xã Hưng Lĩnh Hoàn cảnh khó khăn  
93 Hồ Văn Quân Xóm 9a - Xã Hưng Lĩnh Tàn tật  
94 Trần Thị Kiệm Xóm 9a - Xã Hưng Lĩnh Già cả khó khăn  
95 Võ Xuân Định  Xóm 9a - Xã Hưng Lĩnh Bệnh hiểm nghèo  
96 Võ Thảo Nguyên Xóm 9b - Xã Hưng Lĩnh Bệnh hiểm nghèo  
97 Võ Công Tiến Xóm 9b - Xã Hưng Lĩnh Hộ nghèo  
98 Nguyển Văn Thảo Xóm 9b - Xã Hưng Lĩnh Hộ nghèo  
99 Hồ Văn Quế Xóm 9b - Xã Hưng Lĩnh Tàn tật  
100 Võ Thị Viện Xóm 9b - Xã Hưng Lĩnh Tàn tật  
  Cộng      
         
Xác nhận Hội CTĐ xã 
Xác nhận Hội CTĐ huyện 
Xác nhận Hội CTĐ tỉnh 
Người cấp phát 
         
.
 Từ khóa: lũ lụt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây